header

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่11 จัดประชุมอบรมการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19 (24/3/2563)

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่11 จัดประชุมอบรมการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19  ในวันที่ 24 มีนาคม 2563  ณ ห้องสิริธรรมนคร มีผู้เข้าร่วมประชุม 49 คน กลุ่มเป้าหมายผู้ปฏิบัติงานในส่วนผู้รับบริการ สำนักงาน คนขับรถและหัวหน้างานในกลุ่มงานต่างๆ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่11และทักษะในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19 และให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่11 ได้มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมกันการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพมีหัวข้อในการอบรม  ดังนี้1. มาตรฐานและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19- สุขลักษณะส่วนบุคคล- หลักการทำความสะอาดและการใช้สารเคมีฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2. การสาธิตหน้างาน- หลักการทำความสะอาดห้องทำงาน (Office)- หลักการทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นห้อง- หลักการทำความสะอาดยานพาหนะ- หลักการทำความสะอาดห้องประกอบอาหารและห้องซัพพลายภาพ/ ข่าว  ENV.TEAM


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์