header

สมาชิกกลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุร่วมกันจัดยาที่ห้องยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (13/5/2563)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 สมาชิกกลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ ได้ร่วมกันจัดยาที่ห้องยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อส่งสนับสนุนให้ 7 รพ.สต.ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ นำไปจ่ายให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวนทั้งหมด 105 ราย เพื่อลดความแออัดในการมารับยา ที่โรงพยายบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 ตามหลัก Social Distancing หยุดเชื้อ เพื่อชาติผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยน.ส.วันวิสา เสถียรพันธ์น.ส.บัวขวัญ อุ่นเสียมน.ส.เยาวภา แขกพงค์


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์