header

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบนโยบายเตรียมความพร้อมเปิดเมืองภูเก็ตอย่างปลอดภัยได้มาตรฐาน (14/5/2563)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 พร้อมมอบนโยบาย เตรียมความพร้อมเปิดเมืองภูเก็ตอย่างปลอดภัยได้มาตรฐานโดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตโดยในช่วงเช้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายเตรียมความพร้อมเปิดเมืองภูเก็ตอย่างปลอดภัยได้มาตรฐาน อาทิ มาตรฐานช่องทางเข้า-ออก (ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ) มาตรการตลาดสด ตลาดนัด และร้านอาหารและมาตรการโรงแรม และมอบประกาศเกียรติบัตรรับรอง กิจการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานตามโปรแกรม THAI STOP COVID กรมอนามัย จำนวน 20 แห่ง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตช่วงบ่ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและกิจการผ่อนปรน ได้แก่ ร้านตัดผม Hello studio salon ร้านอาหารฉ๋ายเซียนฟง ติ่มซำ ตลาดบันซ้าน ป่าตอง ตลาดนัดวัดเทพ ตำบลวิชิต สวนสาธารณะสะพานหิน และสถานที่กักตัวโรงแรมสุรินทร์บีชสำหรับกรมอนามัย โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยได้จัดทำ Application THAI STOP COVID ให้เจ้าของหรือผู้บริหารสถานประกอบการต่างๆ เข้าไปประเมินสถานที่ประกอบการตนเอง ในช่อง "ประเมินสถานที่” แล้วเลือกประเภทของสถานประกอบการ เพื่อประเมินว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกัน COVID-19 ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากทำได้ครบตามข้อกำหนดก็จะสามารถปัก หมุดพิกัดสถานประกอบการไว้ในแพลตฟอร์มนี้ ว่าเป็นสถานประกอบการที่มีมาตรการในการป้องกัน COVID-19 ส่วนผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ เลือกการใช้บริการ และร้องเรียนเสนอแนะผ่านช่องทางเดียวกันทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 11 โดยนายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 ได้สนับสนุนชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด Clean together ด้านโควิดในครั้งนี้อีกด้วย 


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์