header

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเยี่ยมติดตามการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ (15/5/2563)

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เยี่ยมติดตามการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคโควิด19 ในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ โดยในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ร่วมกิจกรรมการตรวจเยี่ยมจังหวัดภูเก็ตของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ ซึ่งในช่วงเช้า รมช.และคณะฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมงานจังหวัดภูเก็ตทุกภาคส่วน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รมช.ได้มอบนโยบายเตรียมความพร้อมเปิดเมืองภูเก็ตอย่างปลอดภัย ได้มาตรฐาน โดยต้องมีมาตรฐานมาตรการช่องทางเข้า-ออก มาตรการตลาดสด ตลาดนัด และร้านอาหาร และมาตรการโรงแรมที่ดี พร้อมกันนี้ได้มอบประกาศรับรองให้แก่กิจการผ่อนปรนที่ผ่านการประเมินรับรองในพื้นที่ จำนวน 20 แห่งช่วงบ่าย รมช.และคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมกิจการผ่อนปรนฯ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ร้านแต่งผม ร้านอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด และสวนสาธารณะ และลงเยี่ยมศูนย์พักพิงผู้กักตัว โรงแรมสุรินทร์ บีช ในการนี้ศูนย์อนามัยได้มอบชุด COVID Clean Set ให้กับสถานประกอบการและผู้ค้าในตลาดสดและตลาดนัดร่วมด้วยวันที่ 15 พฤษภาคม ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานฯ จ.กระบี่ โดยช่วงเช้า นพ.วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยเข้าเยี่ยมพูดคุยการดำเนินงานและสถานการณ์ใน จ.กระบี่ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ช่วงบ่ายลงพื้นที่เยี่ยมกิจการผ่อนปรนฯ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ตลาดสด ร้านแต่งผม ร้านสะดวกซื้อร้านอาหาร และห้างค้าส่ง ในการนี้ศูนย์อนามัยได้มอบชุด COVID Clean Set ให้กับสถานประกอบการร่วมด้วยผู้ร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย นายชัยณรงค์ แก้วจำนงค์ / นายกฤตธน พงศ์ธนากูล / น.ส.วรัญญ์ศิชา พงศ์ธนากูล / น.ส.กัญญาณัฐ ใจห้าว / น.ส.จิราพร เหมทานนท์


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์