header

กลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดและจ่ายยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCD Clinic) (20/5/2563)

จากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรค Covid-19  กลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย  ได้ดำเนินการจัดจ่ายยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCD Clinic) เพื่อลงพื้นจ่ายยาให้กับผู้ป่วย  ตั้งแต่เดือน  เมษายน -มิถุนายน 2563เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 หลังได้รับยาจาก  รพ.ศูนย์อนามัยที่ 11  เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านบางบูชา และ อสม.  ได้ลงพื้นที่จ่ายยาให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCD Clinic)  ในพื้นที่บริการ  ซึ่งได้ให้คำแนะนำในการใช้ยาและการรับบริการตามนัดCluster วัยทำงานและพัฒนาเครือข่าย


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์