header

ถ่ายทำ ประกวด LIKE Talk Award ปี 4 รอบชิงชนะเลิศ (15/5/2563)

วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2563 น.ส.พิมพ์พร แซ่ลิ้ว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จากกลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ  ศูนย์อนามัยที่ 11 ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคใต้ จากกิจกรรม LIKE talk Award ประเภทการจัดการความรู้ จากเรื่อง "ปลอบ Model " กุญแจ 4 ดอกสู่ความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ป่วย stroke ได้ถ่ายทำคลิปวีดีโอ เพื่อส่งเข้าประกวด LIKE Talk Award ปี 4 รอบชิงชนะเลิศ  ซึ่งจะจัดประกวดในเดือนมิถุนายน 2563 ด้วยระบบ teleconference  ถ่ายทำโดยมีนายมนตรี นาครอด ตำแหน่ง นายช่างศิลป์  


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์