header

โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี ส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่นและเยาวชน ณ เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (24/6/2563)

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 Cluster วัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี  ส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่นและเยาวชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดห้องเรียนพ่อแม่เพื่อสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวก โดยตัวแทนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลเกาะเพชร  เป็นการใช้บทเรียนในเฟสที่ 1  ตามหลักสูตรของ มูลนิธิ แพธ ทู เฮลท์ (p2h) ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด (เชฟรอน) งานวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชระยะเวลาเรียนรู้กระบวนการสื่อสารเชิงบวกกับลูกหลานในครอบครัวจำนวน 6 ชั่วโมง   เมื่อบทเรียนได้สิ้นสุด  ส่วนใหญ่สมาชิกศูนย์พัฒนาครอบครัว คิดว่า เป็นเรื่องที่ดี  ในการเรียนรู้กระบวนการวันนี้  เป็นเรื่องในชีวิตประจำวัน  หากได้นำประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนไปใช้  จะเกิดประโยชน์ กับลูกหลานการพูดเชิงบวกที่ทำให้เกิดการคุยที่เปิดใจ  ความไว้วางใจ และรับฟังกัน ควรเริ่มจาก- การพูดคุยไม่เริ่มจากตำหนิ- บอกความรู้สึก (เป็นห่วง) ของพ่อแม่- บอกสิ่งที่เราอยากให้ทำเสนอทางเลือก  ชี้ให้เห็นประโยชน์  (ไม่ใช่อ้อม  จับสิ่งที่ต้องการไม่ได้  ลูกหลานจะย้อนถาม  พ่อแม่ต้องการอะไร  หากไม่ชัดเจน ก็จะเกิดอารมณ์)- ใช้คำถามเพื่อเปิดช่องให้ลูกได้บอกความรู้สึก /  อธิบายเหตุผลด้วย เพื่อจะคุยกันต่อ  (  อย่าบอกว่าคิดเหมือนพ่อแม่ เพราะลูกไม่เคยผ่านประสบการณ์ต่างๆ  เท่าอายุพ่อแม่  แต่พ่อแม่เคยผ่านความเป็นเด็กวัยรุ่น มาก่อน  เมื่อย้อนรอยวัยรุ่น พฤติกรรมก็จะไม่แตกต่าง )- ท่าทีต้องไม่คุกคาม  ดุดัน ( หากเป็นอารมณ์ท่าทางแบบนี้ลูกอยากเข้าใกล้มั้ย  ) เด็กต้องการไปหาคนที่เข้าใจที่เปิดรับตลอด เวลา  คือเพื่อนนอกบ้าน ต้องการอะไร  ก็ได้  อยากมีคนเข้าใจ  การยอมรับ  ก็ก้าวไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลาย  ที่ได้เห็นในปัจจุบันความคาดหวัง   ครอบครัวที่มีความอบอุ่น  ครอบครัวที่ลูก และพ่อแม่วาดฝันในภาพเดียวกัน จะมีการสื่อสาร เจตนารมณ์   ที่ดีต่อกัน   คือครอบครัวที่เข้มแข็ง และเมื่อลูกหลานประสบปัญหา พ่อแม่จะไม่เป็นคนสุดท้ายที่จะรับรู้  ลูกหลานไว้วางใจกล้าที่จะเปิดใจขอคำปรึกษา ร่วมกันพัฒนาครอบครัวให้เข้มแข็ง และเป็นพื้นฐานทั้งร่างกายและจิตใจ  เข้มแข็งของวัยรุ่นและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติมีคุณภาพต่อไปขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกท่านขอบคุณมูลนิธิแพธทูเฮลท์  (p2h )ขอบคุณ บริษัทเชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดขอบคุณเทศบาลตำบลเกาะเพชร  อำเภอหัวไทร  นครศรีธรรมราชและเครือข่ายสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวไทร  รพ.สต. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  ศูนย์อนามัยที่ 11  นครศรีธรรมราชนางสายใจ โฆษิตกุลพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรม และสรุป


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์