ทะเบียนจองรถ

ลงทะเบียนจองรถ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 338 ผลลัพธ์

#เรื่องลำดับขออนุมัติโครงการวันที่เริ่มวันสิ้นสุดผู้ขอวันที่จองรถสถานะ 
 
 
1ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมเด็กพิการทางสมอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะเมา วันที่17 พ.ย.2563 เวลา9.00-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)17/11/2563 17/11/2563 เยาวภา แขกพงค์13/11/2563 รอการอนุมัติ
2ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยบางมูลนากวันที่11 พ.ย.2563 เวลา9.00-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)11/11/2563 11/11/2563 เยาวภา แขกพงค์09/11/2563 รอการอนุมัติ
3ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยเปี๊ยะเนินวันที่13 พ.ย.2563 เวลา9.00-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)13/11/2563 13/11/2563 เยาวภา แขกพงค์06/11/2563 รอการอนุมัติ
4ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยบางใหญ่วันที่12 พ.ย.2563 เวลา9.00-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)12/11/2563 12/11/2563 เยาวภา แขกพงค์06/11/2563 รอการอนุมัติ
5ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยบางจากวันที่10 พ.ย.2563 เวลา9.00-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)10/11/2563 10/11/2563 เยาวภา แขกพงค์06/11/2563 รอการอนุมัติ
6ขอใช้รถพร้อมคนขับรถในการติดตามเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดลาว(ไม่ได้ตั้ง)30/10/2563 30/10/2563 สายฟ้า แก้วมีไชย28/10/2563 รอการอนุมัติ
7ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยบางบูชา 29 ต. ค.2563 เวลา9.00-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)29/10/2563 29/10/2563 เยาวภา แขกพงค์26/10/2563 รอการอนุมัติ
8ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยบางมูลนาก 26 ต. ค.2563 เวลา9.00-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)26/10/2563 26/10/2563 เยาวภา แขกพงค์22/10/2563 รอการอนุมัติ
9ขอใช้รถไปติดต่อราชการงานจัดประชุมภายใน(ไม่ได้ตั้ง)21/10/2563 21/10/2563 กษมา สุวรรณธนะ21/10/2563 รอการอนุมัติ
10ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยวัดลาว 22 ต. ค.2563 เวลา9.00-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)22/10/2563 22/10/2563 เยาวภา แขกพงค์16/10/2563 อนุมัติ
11ขอใช้รถไปราชการในโครงการถ่ายทำวีดีโอ มหกรรมรณรงค์ออกกำลังกาย อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช(ไม่ได้ตั้ง)21/10/2563 21/10/2563 ณัฐพงค์ พันธุเสวี16/10/2563 อนุมัติ
12ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยบางใหญ่ 16 ต. ค.2563 เวลา9.00-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)16/10/2563 16/10/2563 เยาวภา แขกพงค์07/10/2563 รอการอนุมัติ
13 ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยบางจาก 12 ต. ค.2563 เวลา9.00-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)12/10/2563 12/10/2563 เยาวภา แขกพงค์07/10/2563 รอการอนุมัติ
14ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยเปี๊ยะเนินวันที่ 8 ต. ค.2563 เวลา9.00-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)08/10/2563 08/10/2563 เยาวภา แขกพงค์02/10/2563 รอการอนุมัติ
15ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยแสงวิมาน 6 ต. ค.2563 เวลา9.00-12.00(ไม่ได้ตั้ง)06/10/2563 02/10/2563 เยาวภา แขกพงค์02/10/2563 รอการอนุมัติ
16ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยบางบูชา 30 ก. ย.2563 เวลา9.00-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)30/09/2563 30/09/2563 เยาวภา แขกพงค์29/09/2563 รอการอนุมัติ
17ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยบางมูลนาก 28ก. ย.2563 เวลา9.00-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)28/09/2563 29/09/2563 เยาวภา แขกพงค์25/09/2563 รอการอนุมัติ
18ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยวันที่บางใหญ่ เวลา9.00-12.00น. วันที่23 กันยายน2563(ไม่ได้ตั้ง)23/09/2563 23/09/2563 เยาวภา แขกพงค์22/09/2563 รอการอนุมัติ
19ขอรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ(ไม่ได้ตั้ง)18/09/2563 18/09/2563 จิราพร เหมทานนท์16/09/2563 รอการอนุมัติ
20ขอใช้รถในโครงการ ประชุมเครือข่าย RSA ภาคใต้ 30321/09/2563 22/09/2563 สายใจ โฆษิตกุลพร13/09/2563 อนุมัติ