ทะเบียนจองรถ

ลงทะเบียนจองรถ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 200 ผลลัพธ์

#เรื่องลำดับขออนุมัติโครงการวันที่เริ่มวันสิ้นสุดผู้ขอวันที่จองรถสถานะ 
 
 
1ขอใช้รถในโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม20207/12/2563 09/12/2563 ลัลน์ณภัทร ดีดาษ24/11/2563 อนุมัติ
2ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้านอนามัยบางบูชา วันที่18 พ.ย.2563 เวลา9.00-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)18/11/2563 18/11/2563 เยาวภา แขกพงค์13/11/2563 รอการอนุมัติ
3ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมเด็กพิการทางสมอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะเมา วันที่17 พ.ย.2563 เวลา9.00-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)17/11/2563 17/11/2563 เยาวภา แขกพงค์13/11/2563 อนุมัติ
4ขอรถออกรพสต.บ้านบางจาก(ไม่ได้ตั้ง)03/11/2563 03/11/2563 อันเรีย เจ๊ะหวาง30/10/2563 รอการอนุมัติ
5ขอรถออกรพสต.บ้านบางบูชา(ไม่ได้ตั้ง)03/11/2563 03/11/2563 อันเรีย เจ๊ะหวาง30/10/2563 รอการอนุมัติ
6เยี่ยมเสริมพลังและถอดบทเรียนการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus โรงพยาบาลขนอม(ไม่ได้ตั้ง)02/11/2563 02/11/2563 จิราพร เหมทานนท์30/10/2563 รอการอนุมัติ
7ขอรถออกรพสต.บ้านบางใหญ่(ไม่ได้ตั้ง)30/10/2563 30/10/2563 อันเรีย เจ๊ะหวาง27/10/2563 อนุมัติ
8ขอใช้รถในโครงการ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ19726/10/2563 26/10/2563 กฤตธน พงศ์ธนากูล22/10/2563 อนุมัติ
9ขอใช้รถเพื่อลงเยี่ยมชุมชน GREEN Community พื้นที่หมู่7 บางมูลนาก(ไม่ได้ตั้ง)29/10/2563 29/10/2563 จิราพร เหมทานนท์21/10/2563 อนุมัติ
10ขอใช้รถไปติดต่อราชการงานประชุมอบรม ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช(ไม่ได้ตั้ง)21/10/2563 21/10/2563 กษมา สุวรรณธนะ21/10/2563 อนุมัติ
11ขอใช้รถในโครงการ โครงการถ่ายทำกิจกรรมรณรงค์การออกกำลังกาย "รวมพลคุนจุฬาภรณ์ รักสุขภาพ ลดเสี่ยงลดโรค"19421/10/2563 21/10/2563 ณัฐพงค์ พันธุเสวี20/10/2563 อนุมัติ
12ขอรถวีโก้เพื่อส่งตัวอย่างน้ำ(ไม่ได้ตั้ง)20/10/2563 20/10/2563 จิราพร เหมทานนท์20/10/2563 อนุมัติ
13ขอรถวีโก้เพื่อส่งตัวอย่างน้ำ(ไม่ได้ตั้ง)20/10/2563 20/10/2563 จิราพร เหมทานนท์20/10/2563 อนุมัติ
14ขอใช้รถในโครงการ ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ณ รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง/รพ.เชียรใหญ่/รพ.ถ้ำพรรณราย/รพ.ทุ่งสง/รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศอ.11/รพ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช19226/10/2563 30/10/2563 กัญญาณัฐ ใจห้าว16/10/2563 อนุมัติ
15ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยวัดลาว 22 ต. ค.2563 (ไม่ได้ตั้ง)22/10/2563 22/10/2563 เยาวภา แขกพงค์16/10/2563 อนุมัติ
16ขอใช้รถออกจัดบูธหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (ไม่ได้ตั้ง)14/10/2563 16/10/2563 ธีรชัย ยิ่งยวด15/10/2563 อนุมัติ
17ขอใช้รถเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดบริการรูปแบบบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ไม่ได้ตั้ง)15/10/2563 15/10/2563 ปาณิสรา กลั่นนิเวศ15/10/2563 อนุมัติ
18ขอใช้รถไปราชการในการถ่ายทำวีดีทัศน์วันล้างมือโลกและโรงพยาบาลลดโลกร้อน GREEN & CLEAN ดีมากพลัส โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วันที่ 15/10/2563(ไม่ได้ตั้ง)15/10/2563 15/10/2563 เกศรา วัฒนสมัย14/10/2563 อนุมัติ
19ขอรถออกรพสต.บ้านแสงวิมาน(ไม่ได้ตั้ง)21/10/2563 21/10/2563 อันเรีย เจ๊ะหวาง12/10/2563 อนุมัติ
20ขอรถออกรพสต.บ้านวัดลาว(ไม่ได้ตั้ง)16/10/2563 16/10/2563 อันเรีย เจ๊ะหวาง12/10/2563 รอการอนุมัติ