เรื่องเล่าสิ่งดีๆ : ความรู้เชิงวิชาการ

เรื่องล่าสุด

Generic placeholder image

#เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐น. ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ ผอ.รพ.ตะกั่วป่า เป็นประธานเปิดอบรม “โครงการการบริหารจัดการโรงพยาบาลตามแนวทางมาตรฐานสากล JCI : Hospital Standard ๖ th Edition” โดย รอ.นพ.เฉลิมชัย ไพรคณะรัตน์ จักษุแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทย

#เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐น. ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ ผอ.รพ.ตะกั่วป่า เป็นประธานเปิดอบรม “โครงการการบริหารจัดการโรงพยาบาลตามแนวทางมาตรฐานสากล JCI : Hospital Standard ๖ th Edition” โดย รอ.นพ.เฉลิมชัย ไพรคณะรัตน์ จักษุแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา กล่าวรายงานโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยเน้น International Patient Safety Goals ทั้งหมด ๖ ข้อ ได้แก่ การระบุตัวผู้ป่วยถูกต้อง,การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างทีมผู้ให้การดูแลผู้ป่วย,การเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาที่ต้องระมัดระวังสูง,การสร้างร...

โพสเมื่อ : 26/12/2559

Generic placeholder image

สสจ.พังงา จัดประชุมคณะกรรมการ MCHBoard ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 วันที่ 23 ธค 2559 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จัดประชุม คณะกรรมการ MCHBoard ระดับจังหวัด มีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน

สสจ.พังงา จัดประชุมคณะกรรมการ MCHBoard ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 วันที่ 23 ธค 2559 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จัดประชุม คณะกรรมการ MCHBoard ระดับจังหวัด มีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน โดยมี แพทย์หญิงจินตนา สิงหวรรณกุล สูติแพทย์ รพ พังงา เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กของจังหวัดพังงาปี 2560 ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ในแผนงาน กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางสาวเจียมใจ สามัคคีธรรม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นำเสนอสถานการณ์ กลุ่ม...

โพสเมื่อ : 26/12/2559

Generic placeholder image

นพ.สสจ.พังงา ร่วมพิธีเปิดงาน ถนนสายวัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ..วันที่ 25 ธันวาคม 2559

นพ.สสจ.พังงา ร่วมพิธีเปิดงาน ถนนสายวัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ..วันที่ 25 ธันวาคม 2559 นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน ในสสจ.พังงา สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า นายวิรัตน์ เพาะปลูก ร่วมพิธีเปิด งานถนน วัฒนธรรม เมืองตะกั่วป่า โดยมี นาย ภัคพงค์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ในงานประกอบด้วยการแสดงวัฒนธรรมตะกั่วป่าของเหล่านักเรียน การประกวดทำขนมพื้นบ้านพังงา ได้แก่ เมี่ยงลาว โบก่าย ฮวดโก้ย ร้านขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ซึ่งจะกำหนดจัดงานทุกวันอาทิตย์ จนวันถึงอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็น...

โพสเมื่อ : 26/12/2559#เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐น. ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ ผอ.รพ.ตะกั่วป่า เป็นประธานเปิดอบรม “โครงการการบริหารจัดการโรงพยาบาลตามแนวทางมาตรฐานสากล JCI : Hospital Standard ๖ th Edition” โดย รอ.นพ.เฉลิมชัย ไพรคณะรัตน์ จักษุแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทย

#เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐น. ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ ผอ.รพ.ตะกั่วป่า เป็นประธานเปิดอบรม “โครงการการบริหารจัดการโรงพยาบาลตามแนวทางมาตรฐานสากล JCI : Hospital Standard ๖ th Edition” โดย รอ.นพ.เฉลิมชัย ไพรคณะรัตน์ จักษุแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา กล่าวรายงานโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยเน้น International Patient Safety Goals ทั้งหมด ๖ ข้อ ได้แก่ การระบุตัวผู้ป่วยถูกต้อง,การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างทีมผู้ให้การดูแลผู้ป่วย,การเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาที่ต้องระมัดระวังสูง,การสร้างร...

โพสเมื่อ : 26/12/2559

Generic placeholder image

สสจ.พังงา จัดประชุมคณะกรรมการ MCHBoard ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 วันที่ 23 ธค 2559 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จัดประชุม คณะกรรมการ MCHBoard ระดับจังหวัด มีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน

สสจ.พังงา จัดประชุมคณะกรรมการ MCHBoard ระดับจังหวัด ประจำปี 2560
วันที่ 23 ธค 2559 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จัดประชุม คณะกรรมการ MCHBoard ระดับจังหวัด มีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน โดยมี แพทย์หญิงจินตนา สิงหวรรณกุล สูติแพทย์ รพ พังงา เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กของจังหวัดพังงาปี 2560 ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ในแผนงาน กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางสาวเจียมใจ สามัคคีธรรม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นำเสนอสถานการณ์ กลุ่ม...

โพสเมื่อ : 26/12/2559

Generic placeholder image

นพ.สสจ.พังงา ร่วมพิธีเปิดงาน ถนนสายวัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ..วันที่ 25 ธันวาคม 2559

นพ.สสจ.พังงา ร่วมพิธีเปิดงาน ถนนสายวัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ..วันที่ 25 ธันวาคม 2559 นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน ในสสจ.พังงา สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า นายวิรัตน์ เพาะปลูก ร่วมพิธีเปิด งานถนน
วัฒนธรรม เมืองตะกั่วป่า โดยมี นาย ภัคพงค์ ทวิพัฒน์
ผวจ.พังงา เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ในงานประกอบด้วยการแสดงวัฒนธรรมตะกั่วป่าของเหล่านักเรียน การประกวดทำขนมพื้นบ้านพังงา ได้แก่ เมี่ยงลาว โบก่าย ฮวดโก้ย ร้านขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ซึ่งจะกำหนดจัดงานทุกวันอาทิตย์ จนวันถึงอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็น...

โพสเมื่อ : 26/12/2559

Generic placeholder image

โครงการพัฒนาคุณภาพ ประจำปี 2560 "LEAN สู่การปฏิบัติ " ครั้งที่ 2 " LEAN IN CLINICAL SERVICE

โครงการพัฒนาคุณภาพ ประจำปี 2560 "LEAN สู่การปฏิบัติ "
ครั้งที่ 2 " LEAN IN CLINICAL SERVICE "
โดย รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องนิพนธ์ โพธ์พัฒนชัย โรงพยาบาลกระบี่ cr aomrt สสจ กระบี่ จ กระบี่...

โพสเมื่อ : 23/12/2559

Generic placeholder image

วันที่ 22 ธค59 เวลา 10.00 น. ผชชว นพ ประกิจ สาระเทพ ทำหน้าที่เป็น ประธานการประชุมประสานการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุ ณ รพ พังงา โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย สสจ.พังงา/รพ.พังงา /ขนส่งจังหวัด/ศูนย์

วันที่ 22 ธค59 เวลา 10.00 น.
ผชชว นพ ประกิจ สาระเทพ ทำหน้าที่เป็น ประธานการประชุมประสานการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุ ณ รพ พังงา โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย สสจ.พังงา/รพ.พังงา /ขนส่งจังหวัด/ศูนย์ประสานงานนักท่องเที่ยว /ตำรวจท่องเที่ยว โดยสรุปประเด็นปัญหาที่พบคือ
1.เหตุที่รถตู้พลิก ที่ ต บางเตย ไม่ใช่นักท่องเที่ยวแต่เป็นแรงงานต่างชาติ จึงไม่มีไกด์ หรือบริษัททัวร์ มาประสานงานหรือดำเนินการช่วยเหลือ
2.การระบุตัวตนของผู้ประสบเหตุทำได้ช้า ไม่มีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน
3.ความชัดเจนเรื่องความคุ้มครองระบบประกั...

โพสเมื่อ : 23/12/2559

Generic placeholder image

สสจ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง ในโครงการจัดการความรู้พัฒนาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2560

สสจ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง ในโครงการจัดการความรู้พัฒนาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2560 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม องค์ความรู้ที่สำคัญในการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงานของพื้นที่ ระบบส่งต่อ ปัญหาและอุปสรรค และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุน ให้เกิดกระบวนการ ทำงานในทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์ แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ได้มากที่สุด ...

โพสเมื่อ : 23/12/2559

Generic placeholder image

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลคุณภาพด้วยโปรแกรมปฏิบัติการใน รพช. (HOS-OS) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูลสามารถทำการบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลคุณภาพด้วยโปรแกรมปฏิบัติการใน รพช. (HOS-OS)

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลคุณภาพด้วยโปรแกรมปฏิบัติการใน รพช. (HOS-OS) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูลสามารถทำการบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และนำไปใช้ประโยชน์ด้านงานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม พิณพัชร อาคาร 3 ตึกแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
Cr.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร cr วรชิต สสจ ระนอง จ ระนอง...

โพสเมื่อ : 22/12/2559

Generic placeholder image

สสจ.สุราษฎร์ฯ จัดประชุมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนมาตรฐานสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบฯ 2560. นพ.ขจรศักดิ์. แก้วจรัส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนมาตรฐานสถานพยาบาล และสถานป

สสจ.สุราษฎร์ฯ จัดประชุมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนมาตรฐานสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบฯ 2560. นพ.ขจรศักดิ์. แก้วจรัส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนมาตรฐานสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบฯ 2560 จัดโดยงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์มาตรฐานของคลินิก และสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ทุกคลินิกสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการและผู้ดำเนินการคลินิก ได้แ...

โพสเมื่อ : 20/12/2559

Generic placeholder image

นพ.สสจ.พังงา ประธานเปิดการอบรม “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น ” วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมปะการัง โรงแรมปาล์มแกลเลอเรีย รีสอร์ท อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายสามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นประ

นพ.สสจ.พังงา ประธานเปิดการอบรม “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น ”
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมปะการัง โรงแรมปาล์มแกลเลอเรีย รีสอร์ท อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายสามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา มีจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมสุจริต ตระหนักเรื่องความซื...

โพสเมื่อ : 20/12/2559

Generic placeholder image

คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุภาพลดโรคจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด มหาดไทยส่วนท้องถิ่นจังหวัด. พัฒนาชุมชน. เกษตร. วัฒนธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสาธารณสุขจังหวัด

คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุภาพลดโรคจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด มหาดไทยส่วนท้องถิ่นจังหวัด. พัฒนาชุมชน. เกษตร. วัฒนธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสาธารณสุขจังหวัด. 15ธันวาคม2559เวลาภาคเช้า. ลงพื้นที่เพื่อประกวดหมู่บ้านเบญจา ม.1 ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี. ได้รับการต้อนรับด้วยคณะกลองยาว. ชมบูธนิทรรศการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน.บุคคลต้นแบบ นวัตกรรม. บ้านตัวอย่างมีเอกสารสรุปรูปเล่ม ท่านนายอำเภอสิทธิชัย ไทยเจริญ ...

โพสเมื่อ : 20/12/2559

Generic placeholder image