เรื่องเล่าสิ่งดีๆ : ความรู้เชิงวิชาการ

เรื่องล่าสุด

Generic placeholder image

การประชุม การอ่านและแปลผลจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน โดยจักษุแพทย์รพ.มหาราช

การประชุม การอ่านและแปลผลจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน โดยจักษุแพทย์รพ.มหาราช ะชุม การอ่านและแปลผลจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน โดยจักษุแพทย์รพ.มหาราช วันที่20-21/09/59 ณ.สสจ.นครศรีธรรมราช แต่ขอประชุม1วัน เนื่องจากวันที่2เป็นระบบการทำงานของสป.และเป็นการทบทวนซ้ำ โดยพยาบาลเวชฯ สรุปประชุมวันที่20/06/59 @ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic Retinopathy)@ การวินิจฉัยภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา และพยาธิสภาพที่พบได้บ่อย การที่จะวินิจฉัยว่ามีหรือไม่มีภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตานั้น ก็ด้วยการพยายามค้นหาลักษณะของพยาธิสภาพ ที่พบใน ภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาอย่า...

โพสเมื่อ : 31/10/2559

Generic placeholder image

การพัฒนาคุณภาพบริการ ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคโดยวิธี Dot(Directly Obaerved Treatment)

การพัฒนาคุณภาพบริการ ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคโดยวิธี Dot(Directly Obaerved Treatment) วันที่ 26 ตค 59 ณ. รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช ***ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศูนย์ควบคุมโรคเขต 11 โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลเทศบาล โรงพยาบาลนครพัฒน์ โรงพยาบาลนครคริสเตียน ศูนย์อนามัยที่ 11 รพสต.บ้านเหมืองหัวทะเล รพสต.ปากนคร รพสต.ทุ่งแย้ ทันตสถานวัยหน่ม เรือนจำนครศรีธรรมราช (นาพรุ) เรือนจำทุ่งสง ******สรุปผลการประชุม******* 1. ทุกหน่วยบริการ ในทุกแผนก เน้นย้ำ เรื่องการคัดกรอง โดยใช้คำว่า “ไอเรื้อรังมากกว่า หรือเท่ากับ 2 สัปดาห์ พบเจ้าหน้าที่” และ ไอมีเลือดปน ไข้เรื้อรัง น้ำหนักลด และเหงื่...

โพสเมื่อ : 28/10/2559

Generic placeholder image

สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

...

โพสเมื่อ : 30/08/2559การประชุม การอ่านและแปลผลจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน โดยจักษุแพทย์รพ.มหาราช

การประชุม การอ่านและแปลผลจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน
โดยจักษุแพทย์รพ.มหาราช
ะชุม การอ่านและแปลผลจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน
โดยจักษุแพทย์รพ.มหาราช
วันที่20-21/09/59 ณ.สสจ.นครศรีธรรมราช แต่ขอประชุม1วัน
เนื่องจากวันที่2เป็นระบบการทำงานของสป.และเป็นการทบทวนซ้ำ
โดยพยาบาลเวชฯ

สรุปประชุมวันที่20/06/59

@ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic Retinopathy)@

การวินิจฉัยภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา
และพยาธิสภาพที่พบได้บ่อย
การที่จะวินิจฉัยว่ามีหรือไม่มีภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตานั้น
ก็ด้วยการพยายามค้นหาลักษณะของพยาธิสภาพ
ที่พบใน ภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาอย่า...

โพสเมื่อ : 31/10/2559

Generic placeholder image

การพัฒนาคุณภาพบริการ ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคโดยวิธี Dot(Directly Obaerved Treatment)

การพัฒนาคุณภาพบริการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคโดยวิธี Dot(Directly Obaerved Treatment)
วันที่ 26 ตค 59 ณ. รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช
***ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศูนย์ควบคุมโรคเขต 11 โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลเทศบาล โรงพยาบาลนครพัฒน์ โรงพยาบาลนครคริสเตียน ศูนย์อนามัยที่ 11 รพสต.บ้านเหมืองหัวทะเล รพสต.ปากนคร รพสต.ทุ่งแย้ ทันตสถานวัยหน่ม เรือนจำนครศรีธรรมราช (นาพรุ) เรือนจำทุ่งสง

******สรุปผลการประชุม*******
1. ทุกหน่วยบริการ ในทุกแผนก เน้นย้ำ เรื่องการคัดกรอง โดยใช้คำว่า “ไอเรื้อรังมากกว่า หรือเท่ากับ 2 สัปดาห์ พบเจ้าหน้าที่” และ ไอมีเลือดปน ไข้เรื้อรัง น้ำหนักลด และเหงื่...

โพสเมื่อ : 28/10/2559

Generic placeholder image

สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

...

โพสเมื่อ : 30/08/2559

Generic placeholder image

Healthy Community : A Key to Success toward Sustainable Development Goals [SDG] ชุมชนสุขภาพดี : วิถีสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประชุมวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตรั้งที่9 พ.2559
Healthy Community : A Key to Success toward Sustainable Development Goals [SDG]
ชุมชนสุขภาพดี : วิถีสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 3- 5 สิงหาคม 2559 ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

3 สค. 2559
ภาคเช้า ; เป็นการมอบรางวัล เกียรติบัตร แก่เครือข่าย
ภาคบ่าย ; เป็นการเสวนาในเรื่องการสูงสมวัย
เป้าหมาย ; กรมอนามัย มีเป้าหมายการดำเนินงานสูงดี สมส่วน โดยตั้งเป้าหมาย ส่วนสูงเฉลี่ยในปี 2579 ของคนอายุ 19 ปี เพศชายสูง 183 cms เพศหญิง 170 cms และเด็กสูงดีสมส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ทำไมต้องสูง ; ความสำคัญของความสูง และกิ...

โพสเมื่อ : 26/08/2559

Generic placeholder image

R2R ๙แห่งการเรียนรู้๙สู่นโยบาย

"R2R ๙ แห่งการเรียนรู้ ๙ สู่นโยบาย"
6-8 กรกฎาคม 2559
อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

---◆---◆---◆---◆---◆---◆---◆---◆---◆---

1.สิ่งที่คาดหวังจากการประชุม

เพราะเชื่อว่างานวิจัยไม่ใช่แต่เรื่องของนักวิชาการ
คนที่ทำงานประจำ สามารถพัฒนางานให้ดีขึ้นได้ ก็จะมี
คำถาม ดีจริงไหม และถ้าอยากรู้ว่าดีจริงไหมก็ต้องหาคำ
ตอบ การหาคำตอบมีหลายวิธี วิธีหนึ่งก็คือการทำวิจัย
R2R (routine to research)
จากปัญหาหน้างานที่พบบ่อย ขั้นตอนการทำงาน
เป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมายองค์กร และความเสี่ยงต่างๆ
ที่เกิดขึ้น หากไม่ได้รับการแก้ไข คนทำงานก็จะเบื่อหน่าย
จำเ...

โพสเมื่อ : 31/07/2559

Generic placeholder image

R2R ง่ายกว่าที่คิดเพียงบ่นได้ก็ทำเป็น

R2R ง่ายกว่าที่คิดเพียงบ่นได้ก็ทำเป็น
R2R(Routine to Research

วัตถุประสงค์ของการทำ R2R
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการทางสาธารณสุขที่ดีขึ้น เป็นการส่งเสริมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีโอกาสได้สร้างสรรค์งานวิจัยจากงานประจำ โดยใช้ข้อมูลจากการทำงานและเอาข้อมูลนั้นไปพัฒนางานเป็นงานวิจัย ซึ่งสามารถทำได้ทุกระดับและทำให้เป็นเรื่องปกติ เมื่อเราทำงานจะทำให้เกิดคำถามมากมาย เราก็เอาคำถามนั้นไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับตัวเองและทีม

การนำR2Rมาใช้กับงานประจำ
แล้วเราจะทำอย่างไร?
จุดเริ่มต้นทำR2R หลายคนอาจจะคิดว่าเป็น...

โพสเมื่อ : 31/07/2559

Generic placeholder image

เกษียณอุ่นใจกับประกันสังคม

มีผู้ประกันตนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากประกันสังคมเท่าไรนัก ส่วนใหญ่จะรู้เพียงว่า ไว้เบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร
ผู้ประกันตนทุกท่านคะ ยังมีสิทธิประโยชน์ที่จะสร้างความอบอุ่นใจ ความมั่นคงให้กับเราในบั้นปลายของชีวิต นั่นคือบำนาญชราภาพ นั่นเองคะ

เงื่อนไข...ผู้ที่จะได้รับบำนาญชราภาพ
1. ผู้ประกันตน ต้องมีอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์
2. ออกจากงานแล้ว
3. ส่งเงินสมทบครบ15 ปี ขึ้นไป

จะได้เงินเท่าไร...ละ ?
1. ส่งเงินสมทบ 15 ปี จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเดือนละ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
2.ส่งเงินสมทบมากกว...

โพสเมื่อ : 31/07/2559

Generic placeholder image

การดูแลคลอดคุณภาพ

สรุปการประชุมวิชาการสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย ครั้งที่5 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ณ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช
&องค์ประกอบของการดูแลการคลอดคุณภาพ&
•การดูแลเชิงรุก Active management of labour
ระยะที่1,ระยะที่2,ระยะที่3
•การช่วยเหลือฉุกเฉินทันท่วงที
•การช่วยฟื้นคืนชีพมารดาทารกแรกเกิด
•การตัดและเย็บฝีเย็บการให้มีญาติช่วยเฝ้า
•การดูแลทารกแรกเกิด อุณหภูมิ ป้ายตา ตัดสายสะดือ
องค์ประกอบการดูแลมารดาหลังคลอดคุณภาพ
•การสอนการดูแลตัวมารดาเองและทารกแรกเกิด
•การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การประเมินและการแก้ไข
•การคุมกำเนิด
•การประเมินและดูแล...

โพสเมื่อ : 31/07/2559

Generic placeholder image

ภาวะหัวใจล้มเหลว

ภาวะหัวใจล้มเหลว
ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นกลุ่มอาการที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของการทำงานของหัวใจ โดยอาจเกิดจากมีความผิดปกติของโครงสร้างหรือการทำหน้าที่ของหัวใจ ส่งผลให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายหรือรับเลือดกลับเข้าสู่หัวใจได้ตามปกติ
ชนิดของภาวะหัวใจล้มเหลว
ภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถแบ่งได้หลายชนิด แต่หากใช้การแบ่งตามระยะเวลาที่มีอาการสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1.ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน (acute heart failure) เป็นภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีอาการเกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วหรือมีภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีอาการคงที่แต่กลับแ...

โพสเมื่อ : 31/07/2559

Generic placeholder image

โรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปาก เกิดจากอะไร
โรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส (Entero virus) ซึ่งมีอยู่หลายสายพันธุ์ สายพันธุ์ที่พบได้บ่อย คือ ไวรัสค็อกซากี (Coxsackie) ชนิดเอ 16 พบในเด็กอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อได้รับเชื้อและเป็นแล้ว อาการจะไม่รุนแรงมากนัก แต่ถ้าเป็นการติดเชื้อจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 หรือ EV71 ส่วนใหญ่อาการจะรุนแรง ดังที่มีเด็กโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วจากไวรัสชนิดนี้อาการของโรคมือเท้าปาก

อาการเริ่มแรกจะมีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว ตามด้วยผื่นแดง แล้วกลายเป็นตุ่มใสที่แตกได้ง่าย พบในช่องปาก ลิ้น แขน ขา ฝ่าม...

โพสเมื่อ : 31/07/2559

Generic placeholder image