header

สสจ.พังงา วิ่งรถไฟสายสุขภาพ "BOGIE 99 Running challenge" (11-04-2559 )

BOEGIE99 จ. พังงาวันที่  7 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น. นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นพ.สาธารณสุขจังหวัดพังงา นำคณะเจ้าที่สาธารณสุขร่วมกิจกรรม BOEGIE99 วิ่งพิชิตพุง ลดโรคสร้างสุขภาพระยะทาง 5กม. โดยมีจุดเริ่มต้นจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ไปยังสวนสาธารณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี 80 พรรษา มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพทางกายให้แก่ประชาชน ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.1082323948496854.1073741984.217947648267826&type=1&l=e5d04f8132