header

สสจ. สุราษฎร์ธานี จัดอบรมการจัดการคลินิกไร้พุง แบบมืออาชีพ (08-06-2559 )

สสจ. สุราษฎร์ธานี จัดอบรม การจัดการคลินิกไร้พุง แบบมืออาชีพ ให้กับผู้รับผิดชอบงาน DPAC/งานโภชนาการ ใน รพช. และ สสอ.ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค 59 และโครงการ สา"สุข สุราษฎร์ธานีไร้พุง วันที่ 1-2 มิ.ย 59 ต่อเนื่องด้วยการออกกำลังกาย ด้วยการเต้นบาสโลบ ที่ สสจ. ทุกวันเวลา 15.30 น. - 16.00 น.