header

CAR FREE DAY 2016 ที่เมืองคอน (29-09-2559 )

วันที่ 18 กันยายน 2559 ชมรมจักรยาน นครศรีธรรมราช นำโดยนายโอฬาร  ประจักษ์ทิพย์ ประธานชมรมจักรยาน และศูนย์อนามัยที่11 นครศรีธรรมราช ร่วมจัดงาน CAR FREE DAY 2016 “คาร์ฟรีเดย์ แรลลี่ที่เมืองคอน” ไห้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด์  ให้เกียรติเป็นประทานในการเปิดงาน  วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อรณรงค์ ให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพิ่มการใช้รถโดยสารประจำทาง และหันมาใช้รถจักรยานให้มากขึ้น เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน และส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้รถจักรยาน  โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นรูปแบบแรลลี่ มหาสนุก ย้อนรอยการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง 7 กิโลเมตร มีการออกบูทของกระทรวงพลังงาน  การทดสอบสมรรถภาพหัวใจ จากศูนย์อนามัยที่11นครศรีธรรมราช  การตรวจเช็คสภาพจักรยานจากร้านจำหน่ายอุปกรจักรยาน  การตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลนครพัฒน์  โดยรับการสนับสนุนงบจากชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช  ศูนย์อนามัยที่11 โดยนายแพทย์ไกรวุฒิ  ก้วนหิ้น  ร้านจำหน่ายจักรยานและภาคเอกชนต่างๆมากมายให้การสนับสนุน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน