header

วันที่ 21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ งานทันตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 11ให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (21/10/2563)

วันที่ 21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ   งานทันตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 11ให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม แนะนำการแปรงฟันในเด็กเล็กให้กับผู้ปกครอง ชวนเล่น กิจกรรม  Chatbot 21 วันฟันดี รวมทั้งมีสิ่งสนับสนุนแปรง ยาสีฟัน สื่อต่างๆ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ  ลานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 11 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. จำนวน 150 คน และ ให้บริการที่คลินิกทันตกรรม 40 คน 


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์