header

BIRD EYE VIEW ต้นแบบอนามัยแม่และเด็ก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช (24/5/2562)

วันที่ 22-24 พค. 62 ศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้ที่ถอดบทเรียน และถ่ายทำรายการ Bird Eye View การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เพื่อนำเสนอในเวทีตรวจการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่11 ปี 2562 รอบที่ 2 การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดได้กำหนด ยุทธศาสตร์ ตำบลจัดการสุขภาพด้านแม่และเด็กอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ระดับพื้นที่ รพ.พรหมคีรี อ.พรหมคีรี มีการติดตามเฝ้าระวัง หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ ผ่าน ทีม สาธารณสุขและอสม.ที่เข้มแข็ง จัด โครงการรณรงค์เชิงรุกฝากครรภ์คุณภาพก่อน 12 สัปดาห์ “ร่วมงานแต่ง แจ้งประจำเดือนขาด เสริมธาตุเหล็ก” ทำให้เข้าถึงการรับบริการ ครอบคลุม และมีมาตรฐาน จนเกิดนวัตกรรมในการดำเนินงาน และผลลัพธ์สภาวะสุขภาพ ไม่มีอัตราการเสียชีวิตของมารดาย้อนหลังห้าปี เด็กทารกคลอดน้ำหนักดี ภายใต้การขับเคลื่อนของเครือข่าย คปสอ.พรหมคีรี เรื่อง/Cluster แม่และเด็ก ภาพ/PR_HPC11


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์